Pevi-kouluttajat ry:n perustamiskokous Tampereella

Pevi-kouluttajat ry:n perustamiskokous pidettiin 8.3.2014 Tampereella.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Pertti Vilanderin luoman koirankoulutustavan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Se toimii kouluttajille tukea ja neuvoja antavana tahona, valvoo Pevi-kouluttajien koulutustapoja sekä hyväksyy uudet Pevi-kouluttajat.

Yhdistyksen jäsenkouluttajien välisen yhteistyön avulla ylläpidetään ja kehitetään Pevi-koulutustapaa sekä lisätään tietoutta erilaisten koirien koulutuksista. Täten pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä palvelu koulutuksissa käyville asiakkaille. Yhdistyksen jäsenkouluttajat käyttävät toiminnassaan nimikettä ”Pevi-kouluttaja”

Pevi-kouluttajat ry:n puheenjohtajaksi valittiin Salli Suorsa ja varapuheenjohtajaksi Pertti Vilander.