Pevi-kouluttajat ry

nuijaPevi-kouluttajat ry:n perustamiskokous pidettiin 8.3.2014 Tampereella. Patentti- ja rekisterihallitukseen yhdistys rekisteröitiin 18.3.2014.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Pertti Vilanderin luoman koirankoulutustavan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Se toimii kouluttajille tukea ja neuvoja antavana tahona, valvoo Pevi-kouluttajien koulutustapoja sekä hyväksyy uudet Pevi-kouluttajat.

Yhdistyksen jäsenkouluttajien välisen yhteistyön avulla ylläpidetään ja kehitetään Pevi-koulutustapaa sekä lisätään tietoutta erilaisten koirien koulutuksista. Täten pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä palvelu koulutuksissa käyville asiakkaille. Yhdistyksen jäsenkouluttajat käyttävät toiminnassaan nimikettä ”Pevi-kouluttaja”.

Pevi-kouluttajat kouluttavat työnsä ohessa kouluttajaopiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita Pevi-koulutuksesta ja mahdollisesti Pevi-kouluttajaksi ryhtymisestä. Ota yhteyttä alueesi Pevi-kouluttajaan kun haluat kuulla lisää.