Ongelmakoirakoulutus

shutterstock_2164597Aina kaikki ei koiran kanssa suju toivotulla tavalla, vaan koiralla esiintyy käytöstä, jonka omistaja kokee ongelmalliseksi.

Tavanomaisimpia koiran käytösongelmia ovat hihnassa vetäminen, vastaantuleville koirille (tai ihmisille, autoille, polkupyörille jne.) rähiseminen, karkailu, sisäsiisteysvaikeudet ja kodin irtaimiston tuhoaminen koiran jäätyä yksin. Joskus ongelmakäyttäytymisessä on mukana myös ihmiseen kohdistuvaa aggressiivisuutta ja puremista.

Koiran käytösongelmiin ehdottomasti kannattaa hakea apua kouluttajalta. Omistajan ja koiran yhteiselle elämälle on suuri helpotus, kun pitkään vaivanneet asiat saadaan uudelle tolalle. Jos koiran käytösongelmat ovat niin vakavia, että koira on vaarallinen ihmisille, on apua syytä hakea mahdollisimman pian, jottei ainakaan vakavampia onnettomuuksia pääse sattumaan.

Ongelmakoirakoulutuksessa jokaiselle koiralle tehdään ennen koulutuksen aloittamista Pertti Vilanderin kehittämä Pevi-testi, jonka avulla nähdään, millaisia ovat koiran hermorakenne, toimintakyky, terävyys, puolustushalu ja suhde omistajaan. Jokainen koulutus räätälöidään yksilöllisesti, kyseisen testin sekä omistajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

shutterstock_6224959”Ongelmakoira” on paljon käytetty, mutta hieman harhaanjohtava sana, sillä ongelmakoiria ei oikeastaan ole olemassakaan. Koirat käyttäytyvät aina parhaaksi katsomallaan tavalla, ja joskus käytös on ihmisen näkökulmasta ongelmallista. Ongelmallisen käyttäytymisen taustalla on yleensä ihmisen käytös, joka on koiran näkökulmasta tavalla tai toisella epäloogista.

Jos omistaja ei osaa käyttäytyä luotettavan johtajan tavoin, aiheuttaa se koiralle kovan stressin. Koira saattaa esimerkiksi kokea, että sen täytyy ottaa vastuu uhkaavien tilanteiden hoitamisesta – kuten vastaantulevien koirien kohtaamisesta – koska se ei luota omistajansa kykyyn hoitaa tilanne turvallisesti.

Pevi-kouluttajien ongelmakoirakoulutuksessa palautetaan laumanjohtajuus koiran omistajalle. Helppoja ja nopeita pikakonsteja, joilla koiran käytös saataisiin loppuelämän ajaksi toivotulle mallille, ei valitettavasti ole olemassakaan, vaan ongelmat ratkaistaan laittamalla kokonaisuus kuntoon. Omistajalta vaaditaan työtä ja koiramaisen ajattelutavan sisäistämistä, mutta se kannattaa. Kun laumanjohtajuus palautetaan omistajalle, selvät muutokset ovat nähtävissä jo koulutuksen aikana, muutamassa viikossa. Pevi-ongelmakoirakoulutuksessa ei kuitenkaan tehdä ”pikakorjausta” vaan autetaan koiranomistajat alkuun: omistajalle annetaan tulevaisuutta varten eväät ja neuvot, joiden mukaan jatkossa toimia.

Ongelmakoirakoulutuksia voit tiedustella Pevi-kouluttajilta.